MENU
informatie aanvragen
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088 00 185 00

9,4
Individueel outplacement Individueel outplacement

Individueel outplacementtraject

Programma individueel outplacementtraject

In een aantal gevallen begint het individeel outplacementtraject met ontslagbegeleiding. Zie voor meer informatie het onderwerp ‘Ontslagbegeleiding‘.

1. Balans opmaken

Verwerken van de ‘gedwongen’ functieverandering en bezinning op de ontstane situatie. Bespreken van dilemma’s, zelfbeeld, motivatie en verdere ontwikkeling.

2. Oriëntatie op de eigen mogelijkheden

Via een systematische aanpak wordt een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteit.

Dit houdt o.a. in:

 • inhoudelijke en persoonlijke (gedrags)begrenzingen;
 • persoonlijke succesfactoren;
 • groeikansen en knelpunten;
 • profiel van de ideale functie.

3. Psychologisch onderzoek

Omvattende een capaciteitenanalyse. Onderzocht worden onder meer werk- en denkniveau, verbale en numerieke intelligentie, ruimtelijk inzicht; een persoonlijkheidsonderzoek. Werkinstelling, stressbestendigheid, sociale vaardigheden en een vergelijking van iemands natuurlijke gedrag met het gedrag in de werkomgeving. Bovenstaande onderdelen worden in de loop van het proces verbijzonderd, afhankelijk van de behoeften van de cliënt, zodat de juiste accenten kunnen worden gelegd om tot werkelijk maatwerk te komen.

Deze fase van het individueel outplacementtraject wordt afgesloten met het opstellen van een Persoonlijk Marketing Plan (PMP).

4. Workshops

Wij bieden workshops, waarin de volgende thema’s worden behandeld.

Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Het onderzoeken van persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt:

 • hoe zit de markt in elkaar?;
 • waar vind ik een optimale arbeidssatisfactie?;
 • hoe moet de functie er taakinhoudelijk uitzien?;
 • welke bedrijfscultuur past het beste?;
 • hulpbronnen bij het onderzoeken van de arbeidsmarkt.

Netwerken

 • opbouwen van een netwerk;
 • leggen van netwerkcontacten;
 • opstellen van een persoonlijk profiel;
 • oefenen van netwerkgesprekken;
 • het onderhouden van uw netwerk.

Sollicitatievaardigheden

 • inhoud en opstellen van een persoonlijke Curriculum Vitae (CV) en verschillende soorten
 • sollicitatiebrieven;
 • vacature analyse;
 • hoe en op welke manier gebruik te maken van Social Media;
 • oefening en training in sollicitatiegesprekken;
 • wat is beïnvloedbaar en hoe;
 • waarom scoor ik wel/niet;
 • omgaan met lastige vragen;
 • voeren van salarisonderhandelingen.

5. Marktbewerking

Bij het individueel outplacementtraject wordt de arbeidsmarkt gericht benaderd via advertentie, werving- & selectiebureaus, vacaturebanken, open sollicitaties en netwerken. Dag-tot-dag begeleiding bij het verwerven van een nieuwe werkkring.

6. Toetsen arbeidsovereenkomst

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vormen (veelal het laatste) onderdeel van het sollicitatiegesprek. Bij het individueel outplacement wordt de cliënt onderhandelingsvaardigheid bijgebracht om teleurstellingen na het arbeidsvoorwaardengesprek te voorkomen. De techniek van het onderhandelen wordt onder de aandacht van de cliënt gebracht. Tevens wordt voorlichting gegeven over de ins en outs van arbeidsvoorwaarden.

7. Advies bij verzelfstandiging

Bij individueel outplacement komen alle relevante vragen voor het maken van de definitieve keuze voor een eigen bedrijf aan de orde.

8. Evaluatie

Gedurende de proeftijd bij de nieuwe organisatie vinden evaluatiegesprekken plaats. Deze zijn gericht op een zorgvuldige inbedding in de nieuwe organisatie.

9. Coaching in de nieuwe baan

Afhankelijk van de behoefte van de kandidaat zullen nog enkele coachingsgesprekken plaatsvinden ter bevordering van de inbedding in de nieuwe functie.

10. Terugkeergarantie bij individueel outplacement

In het geval dat de ‘nieuwe’ functie onverhoopt mislukt of alsnog komt te vervallen, bijvoorbeeld door reorganisatie of faillissement, helpen wij de kandidaat gratis opnieuw bij het vinden van de nieuwe baan.

Kenmerken van ons individueel outplacementtraject

 • 90% binnen 9 maanden duurzaam geplaatst;
 • 98% binnen 18 maanden duurzaam geplaatst;
 • 50% van de cliënten is ouder dan 50 jaar;
 • 70% heeft langdurig dienstverband met oude werkgever!
Ontdek het individueel outplacementtraject
088 00 185 00
Vraag een gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek aan
Nu aanvragen