MENU
informatie aanvragen
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088 00 185 00

9,4
Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding

In bepaalde gevallen is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de beste oplossing voor beide partijen. De voorwaarden en afspraken omtrent het ontslag hangen af van de wijze van ontslag:

  • Ontslag met wederzijds goedvinden d.m.v. een vaststellingsovereenkomst/ beëindigingsovereenkomst in overleg;
  • Via een procedure via de Kantonrechter. Kantonrechter wijst een schadevergoeding toe op basis van de nieuwe wet Werk en Zekerheid (de transitievergoeding), voor de nieuwe wet de Kantonrechtersformule;
  • Via het UWV. UWV toetst of het ontslag terecht is en zo ja volgt ontslag met transitievergoeding. Dit is meestal van toepassing bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Ontslagvergoeding en de vaststellingsovereenkomst

Er gelden geen wettelijke regels voor inhoud van de samenstelling van de vaststellingsovereenkomst. In onderling overleg kunnen beide partijen samen van alles overeenkomen.
Wel wordt meestal de wettelijke opzegtermijn gehanteerd.
De belangrijkste afspraken:

  • Ontslag op neutrale gronden waardoor WW is veiliggesteld;
  • Een financiële schadevergoeding;
  • Outplacement. Rechtstreek door werkgever te betalen aan het bureau;
  • Vrijstelling van werk na het tekenen van de overeenkomst tot einde dienstverband, dus tijdens de opzegtermijn;
  • Te goed aan vakantiedagen zijn meestal vervallen als vrijstelling van werk wordt gegeven, maar is ook onderhandelbaar.

Voor wat betreft de ontslagvergoeding kunnen aan aantal redeneringen worden opgezet:

1. Plus, plus, plus. Maximum variant.

Vanaf 1 juli 2015 geldt de Transitievergoeding echter in een aantal situaties is het denkbaar dat de veel gunstigere Kantonrechtersformule wordt overeengekomen.
Voor de kantonrechtersformule geldt: A leeftijd B gewogen dienstjaren C correctiefactor.
De onderhandeling gaat altijd over de C. de correctiefactor C 1,0 is neutraal, C 0,5 schuld groot deel bij werknemer C 1,5 schuld voornamelijk bij werkgever.
Een procedure via de kantonrechter moet zoveel mogelijk worden voorkomen, is voor alle partijen een loterij. Wel hebben partijen altijd in het achterhoofd de vraag, wat zou de kantonrechter in dit geval beslissen. Sinds de nieuwe wet is het krijgen van een ontslag een stuk moeilijker geworden.
Voor de werkgever is het aantrekkelijk zekerheid te hebben over een einddatum en zal daar een bepaald bedrag voor over hebben.

2. Lumpsum benadering. Midden variant.

Transitievergoeding of Kantonrechtersformule C 1,0, min outplacement, min bruto maandsalarissen over vrijstelling van werk, geen uitbetaling vakantiedagen.

3. WW duur benadering. Minimum variant.

Deze benadering houdt in dat er een inschatting wordt gemaakt van de duur van het outplacement en dat het verlies aan inkomen over die periode wordt gecompenseerd.
Inschatting bijvoorbeeld 12 maanden outplacement. WW 70% is 12 x 0,30 verlies aan inkomen, is 3,6 maandsalarissen om 12 maanden + opzegtermijn 100% gelijk te blijven in salaris.
Plus vergoeding outplacement en vrijstelling van werk tijdens opzegtermijn.

Meer weten over de ontslagvergoeding?
088 00 185 00
Plan snel een gratis en oriënterend gesprek in
Nu aanvragen