MENU
informatie aanvragen
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088 00 185 00

9,4
Loopbaantraject voor 55 plussers Loopbaantraject voor 55 plussers

Loopbaantraject voor 55 plussers

Het loopbaantraject voor 55 plus medewerkers is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden die door reorganisatie of door middel van een Sociaal Plan de organisatie vroegtijdig mogen/moeten verlaten. Deze medewerkers zijn er nog niet aan toe zijn hun arbeidsleven al te beëindigen en beschikken over veel (levens)ervaring en latente vaardigheden. Bewustwording hiervan en door een inspirerende begeleider en anderen verandert het gedrag van 55-plussers en de kijk op zichzelf. Vaak hebben deze mensen het idee dat de huidige arbeidsmarkt geen interesse meer in hen heeft. Daardoor worden geen initiatieven meer ontwikkeld, waardoor het self-fulfilling prophecy wordt.

Inhoud van het loopbaantraject voor 55-plussers

Dit loopbaan- of revitaliseringstraject biedt een fundamentele oriëntatie op het arbeidzame leven. Naast een sterkte- en zwakteanalyse komt een aantal aspecten aan de orde die van invloed zijn op de keuzes voor een laatste switch voor het pensioen.

Programma

1. Bezinning op de ontstane situatie, bespreken van zelfbeeld, motivatie en losweken van vooringenomen standpunten (self-fulfilling prophecy).

2. Sterkte- en zwakteanalyse:

  • inhoudelijke en persoonlijke (gedrags-)begrenzingen;
  • lifestyle (wens of noodzaak voor betaalde inkomsten);
  • succesfactoren;
  • financiële analyse + advies persoonlijke stijl;

3. Wat wil ik persé achterlaten, persé meenemen en opnieuw ontdekken in nieuwe bezigheden.

4. Opstellen van persoonlijk zoekprofiel.

5. Keuze voor (gedeeltelijk) betaald werk of vrijwilligerswerk.

6. Inventarisatie en trainen van gericht netwerken.

7. Resulterend in een actieplan.

Tijdens het Loopbaantraject voor 55-plussers begeleidt Carrière Switch haar cliënten via het eigen netwerk en dat van de cliënt zelf naar één of meer van bovenstaande mogelijkheden.

Geeft u een nieuwe impuls aan uw loopbaan?
088 00 185 00
Vraag nu gratis een vrijblijvend oriënterend gesprek aan
Direct aanvragen