MENU
informatie aanvragen
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088 00 185 00

9,4
Coaching van talenten Coaching van talenten

Coaching van talenten

Het coachen van getalenteerde medewerkers richt zich op het zichtbaar en hanteerbaar maken van de beschikbare talenten. Door de doelen in het coachingstraject af te stemmen op de ontwikkeling van voor het bedrijf relevante competenties wordt een optimaal resultaat voor de organisatie behaald. Dit wordt bereikt door de toekomstige sleutelfunctionarissen met de strategische ontwikkeling van de organisatie mee te laten groeien, maar ook door de medewerker in zichzelf te laten investeren. De overeenkomst voor de onderstaande stappen wordt afgesloten tussen de onderneming, de medewerker en Carrière Switch. Daarbij worden de privacy van de medewerker en de resultaatverplichting t.o.v. de organisatie gewaarborgd.

Het traject bij coaching van talenten bestaat uit de volgende stappen:

1. Oriëntatie op strategische doelen
In een kennismaking met de directie wordt informatie verstrekt over de geplande strategische ontwikkeling van het bedrijf en de voor de organisatie relevante competenties. Daarnaast wordt een zogenaamd werkomgevingsprofiel opgesteld.

2. Assessment
Afgestemd op de gedefinieerde competenties volgt een persoonlijke gedragsanalyse, gevolgd door testen met betrekking tot coachingsvaardigheden en loopbaanstreven.

3. Persoonlijk ontwikkelingsplan
De medewerker stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op met een concrete omschrijving van de leerdoelen, het te ontwikkelen gedrag en te nemen hindernissen. Maar ook welke hulpbronnen aangeboord kunnen worden, wat de afbreukrisico’s zijn en wat de verwachte opbrengst is. Dit plan wordt door de medewerker in aanwezigheid van de coach met de leidinggevende besproken. In dit gesprek worden de doelen voor het coachingstraject vastgesteld.

4. Coaching
De coach richt zich bij het coachen van talenten in het overeengekomen traject met name op de ontwikkeling van het gewenste gedragsrepertoire, het zelfsturend vermogen en het pro-actief inspelen op ontwikkelingen door de medewerker. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van “360 graden feedback”-opdrachten. Het coachingstraject wordt gezamenlijk met de leidinggevende afgerond.

Meer weten over de mogelijkheden?
088 00 185 00
Vraag dan vrijblijvend een gratis oriënterend gesprek aan
Nu aanvragen