MENU
Informatie aanvragen?
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088-0018500

Loopbaanadvies Loopbaanadvies

Loopbaanadvies

Onze missie is het bevorderen van een lerende en ondernemende houding bij medewerkers, gericht op flexibiliteit, onafhankelijkheid en een stevige positie op de arbeidsmarkt. Met andere woorden het stimuleren van zelfmanagement. In onze snel veranderende wereld is continue ontwikkelen een must, met een mooi woord employability. Als dat met plezier gaat heet dat dan enjoyability.

Uit ervaring blijkt dat medewerkers vaak (te) lang bij een werkgever in een functie blijven, niet door ontwikkelen en (te) specialistisch worden. Bij organisatieveranderingen of bij reorganisaties blijkt het moeilijk deze medewerkers in- of extern te herplaatsen. Loopbaanadvies stelt medewerkers in staat pro-actief in te spelen op veranderingen. Om vervolgens meer de regie te gaan voeren over hun eigen loopbaan. Met andere woorden het stimuleren van zelfmanagement.

Het traject

Wie ben ik, wat weet/kan ik en wat wil ik!
Via een systematische aanpak wordt een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt van kennis, vaardigheden werkervaring en persoonlijke eigenschappen.
Door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten worden thema’s behandeld zoals bijvoorbeeld; loopbaanankers, kernkwaliteiten, drijfveren en de DISC.
Tevens wordt aandacht besteed aan de afstemming werk- leef en leerwereld.
Resultaat is een Persoonlijk Marketing Plan (PMP).
Het PMP is een sturingsmiddel bij toekomstige keuzes en is eventueel input voor een bespreking tussen medewerker en werkgever om de vertaling te maken naar functies binnen c.q. buiten de organisatie en/of loopbaankeuzes op langere termijn.

Optie: psychologisch onderzoek

Het traject kan worden aangevuld met een uitgebreid psychologisch onderzoek.
Het psychologisch onderzoek omvat een intellectuele capaciteitenanalyse. Onderzocht worden onder andere denkniveau, verbale en numerieke intelligentie.
Een persoonlijkheidsonderzoek, waarbij de belangrijkste persoonlijkheidsdimensies in beeld worden gebracht zoals: werkhouding, stressbestendigheid en sociale vaardigheden. En er vindt een beroepskeuze zelfonderzoek plaats.

Loopbaantraject voor 55 plussers

Het loopbaantraject voor 55 plus medewerkers is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden die door reorganisatie of door middel van een Sociaal Plan de organisatie vroegtijdig mogen/moeten verlaten. Deze medewerkers zijn er nog niet aan toe zijn hun arbeidsleven al te beëindigen en beschikken over veel (levens)ervaring en latente vaardigheden. Bewustwording hiervan en door een inspirerende begeleider en anderen verandert het gedrag van 55-plussers en de kijk op zichzelf. Vaak hebben deze mensen het idee dat de huidige arbeidsmarkt geen interesse meer in hen heeft. Daardoor worden geen initiatieven meer ontwikkeld, waardoor het self-fulfilling prophecy wordt.
Dit loopbaan- of revitaliseringstraject biedt een fundamentele oriëntatie op het arbeidzame leven. Naast een sterkte- en zwakteanalyse komt een aantal aspecten aan de orde die van invloed zijn op de keuzes voor een laatste switch voor het pensioen.

Resultaat is een actieplan.

Loopbaanadvies traject voor particulieren

De meeste loopbaanadviestrajecten worden vergoed door de werkgever. We willen echter ook particulieren die op eigen initiatief en voor eigen rekening in staat stellen een professioneel loopbaanadviestraject te volgen. Wij moedigen zelfmanagement aan. Dat is het zelf de regie nemen over je loopbaan en continue werken aan employability, zo blijf je altijd aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt en word je minder afhankelijk van de werkgever. Voor particuliere trajecten kennen we aangepaste prijzen. Als u zelf investeert in loopbaanbegeleiding zijn de kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De loopbaanadviseurs

Carrière Switch begeleidt cliënten, professioneel, planmatig en doelgericht.
Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een NIP psycholoog.
Indien nodig wordt extra specifieke expertise van andere professionals ingezet.