MENU
Informatie aanvragen?
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088-0018500

Coaching Coaching

Coaching

Coaching richt zich meestal op verbetering van de persoonlijke effectiviteit. Vaak gaat het om inzicht en ontwikkeling van eigen competenties in een veranderende omgeving. Resultaat is verbreding van het gedragsrepertoire en een betere afstemming van de eigen competenties op de vraag van de organisatie. What is in the name? Accentverschillen zitten in coaching onder de noemer: Managementcoaching, Supervisie, Coaching van talenten en Sparringpartner.
De coaching richt zich primair op het functioneren en is altijd maatwerk.
Bij de coaching staat de concrete werksituatie centraal. Naast vraagstukken, door de cliënt ingebracht, kan er ook gebruik gemaakt worden van de door Carrière Switch ontwikkelde vragenlijsten, competentieprofielen en bijvoorbeeld het Persoonlijk Ondernemingsplan.

Functioneringsbegeleiding/supervisie

Functioneringsbegeleiding is een vorm van deskundigheidsbevordering. Leren met bepaalde veranderingen om te gaan en het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Dit betekent het verkrijgen van inzicht in het eigen handelen en in vanzelfsprekende patronen. Reflecteren is hierbij essentieel. Van daaruit ontstaat inzicht in het toepassen van andere methodes.
Er wordt methodisch gewerkt aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek.

Managementcoaching

Managementcoaching richt zich primair op het functioneren als manager. Bij de coaching staat de concrete werksituatie centraal. Naast vraagstukken, ingebracht door de manager, zal bij Managementcoaching ook gebruik gemaakt worden van de door Hugo van der Heide ontwikkelde vragenlijsten, testen, competentieprofielen en het Persoonlijk Ondernemingsplan Managers.
De managementcoaching start met een uitgebreid intakegesprek. Daarna kan er desgewenst een startgesprek plaatsvinden met de opdrachtgever, de manager en de coach. Inhoud van het startgesprek is kennismaking, doornemen van het plan van aanpak en benoemen van punten voor de coaching. Desgewenst kunnen een tussen- en een eindevaluatie plaatsvinden, samen met de opdrachtgever..

Professionalisering HRM-ers

De professionalisering bestaat uit individuele coaching en richt zich op de ontwikkelingen in brede zin in de HRM omgeving en daarbij behorende posities en profielen. Vervolgens wordt gezocht naar afstemming op de eigen competenties. Er zal o.a. gebruik gemaakt worden van het door Carrière Switch ontwikkelde Werkboek Persoonlijk Ondernemingsplan HRM.
De coaching heeft ook het karakter van counseling. Doel is het vergroten van inzicht in de verwachtingen van de organisatie en inzicht in de eigen mogelijkheden.