MENU
Informatie aanvragen?
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088-0018500

Blog Ik vertrek!

Ik vertrek!

ik vertrek“Als het werk niet meer leuk is dán vertrek ik meteen”. Hoe vaak heb ik deze kreet niet gehoord op verjaardagen en partijtjes? Toch gebeurt het regelmatig dat ik dezelfde meneer of mevrouw twee jaar later dezelfde kreet hoor slaken. Met een zucht. Het werk of de werkomstandigheden voldoen allang niet meer. Maar er is nog steeds geen verandering. “Hoe gaat het met je werk”? “Oh, wel leuk”…

Nederland heeft het laagste personeelsverloop in heel Europa. Dat wordt vaak gepresenteerd als een voordeel. Het betekent immers trouw, loyaliteit, betrokkenheid van de medewerker. Toch? En voor de werkgever is het de mogelijkheid om personeelsinvesteringen, zoals opleidingen, terug te verdienen. Maar een laag personeelsverloop kan ook een nadeel zijn. Wie zit er te wachten op iemand die doorgaat met als enig overgebleven belang het maandelijks aanvullen van zijn banksaldo? Zou het kunnen zijn dat hier een verband ligt met de enorme stijging van het ziekteverzuim met psychische oorzaken? De laatste vijf jaar verdubbelde het verzuim in deze categorie. En dat is maar het topje van de ijsberg. Veel onvrede leidt immers niet tot ziekte-klachten.

Hoewel er een belang lijkt om van baan te veranderen wordt die mogelijkheid door veel medewerkers kennelijk als ‘momenteel onhaalbaar’ terzijde geschoven. Mensen met een vast dienstverband zitten meestal ook niet te wachten op een verandering naar een tijdelijke aanstelling of zelfs een flexcontract. Zitten blijven dus.

Wat betekent dat voor uw bedrijf als u hieraan verder geen aandacht besteedt? Een deel van uw personeel, gekoesterd door een vast dienstverband, zal zijn mentale fitheid verliezen. Loyaliteit is dan verworden tot angst voor het onbekende. Weg zijn de sprankelende presentaties, de originele gedachten, spontaniteit en betrokkenheid. Daarvoor in de plaats komen risicomijdend gedrag (‘mij kunnen ze niks maken’) en behoedzaamheid. En natuurlijk het risico voor (langdurig) ziekteverzuim.

Wat voor indruk maken zulke medewerkers in het klantencontact? Wat voor beeld zetten zij neer van uw bedrijf? Waar blijven de innovaties en vernieuwingen waarmee u de concurrentie voorblijft? Hoe zit het aanpassingsvermogen aan veranderde marktomstandigheden? En wat doet het met die enthousiaste nieuwe medewerker die u vorige maand in dienst nam, die stuit op massieve weerstanden? Kan die wel de veranderingen in gang zetten of past hij zich aan?

Toen ik nog werkte als hoofd P&O geloofde ik heilig in het nut en de werking van personeelsinstrumenten als management-development, interne mobiliteit en – leertrajecten. En ik zie dat belang nog steeds. Door jarenlange ervaring met outplacement weet ik nu dat fitheid óók via de externe arbeidsmarkt gerealiseerd kan worden: Door de urgentie van economische noodzaak ontstaan vaak originele en duurzame oplossingen. Ik geniet nog steeds van mijn werk: zoeken naar het diepste verlangen van mensen en samen wegen vinden om die wensen te verwezenlijken, intern of extern. Personele mobiliteit geeft ruimte aan werkgevers en (nieuw) perspectief voor medewerkers.

Veel gelezen:
“Gevangen in je baan” Auteur: Sjaak Hummel
Outplacement
Terug naar start Auteur: Herman Leusman