MENU
Informatie aanvragen?
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088-0018500

Blog Goudzoeken!

Goudzoeken!

Het Wilde Westen, anno 1880. De trein verlaat zuchtend het kleine station. De lome hitte accentueert de stilte in de middag. Als het stof is neergedaald zien we nog juist dat slechts één reiziger de trein verlaat. Een ietwat shabby figuur die, schielijk met zijn ransel over zijn schouder zo onopvallend mogelijk het dorpje verlaat. Hij loopt de dorre woestijnachtige vlakte in.

Daarginds, bij de beek, daar moet het zijn. Daar ligt wellicht zijn geluk. Een tipgever heeft hem verteld dat er ten westen van het dorpje dat we tegenwoordig kennen als Goldrush-city, goud te vinden is. Met zijn zeef in de aanslag probeert hij zijn geluk. In Goldrush-city zijn er velen rijk geworden van het goud der aarde. Onder de stoffige, soms onherbergzame, aarde ligt daar een schat verborgen! Carrière Switch, anno nu. Zijn werkgever heeft hem verteld dat er voor hem geen plaats meer is. Als het tumult rond het ontslag is verstomd ontstaat de leegte. Wat nu? Baan kwijt? Willen ze me nog wel? Ben ik echt een “loser”?

Op zo’n moment lijkt je leven, om in de metafoor te blijven, soms onherbergzaam en dor. Met de aanpak van Carrière Switch en de aandachtige begeleiding lukt het onder dit dorre landschap het goud te vinden dat in ieder mens, ook in u, mijn beste lezer, aanwezig is. Misschien had u zich nog niet gerealiseerd dat u een goudklompje in u draagt? Ik bedoel natuurlijk geen goud dat u kunt smeden tot een sieraad of een horloge. Met goudklompjes heb ik het over de goede bedoelingen die in ieder mens schuilen. Je mooie kanten. Datgene dat je altijd wel aan anderen zou willen geven. Omdat zo’n gift je niet arm of vermoeid maakt, maar juist rijk en voldaan. Nu is het zo dat goudklompjes bij u en mij, net als goud in het Wilde Westen, soms verstopt liggen onder een dor landschap. Soms lijkt het zelfs onvindbaar, voor de omgeving, maar soms ook, zoals bij onze cliënt in dit voorbeeld, voor hemzelf.

Boosheid, rode hoofden, cynisme, miskenning, zijn de uiterlijke verschijnselen van een dor landschap. Het maakt mensen onaantrekkelijk. En je wordt er zelf moe en depressief van. In zo’n toestand is het vaak moeilijk om weer verbinding te maken met ons goudklompje. Het goudzoeken kan zeker op twee manieren. De ene, wat meer analytische, manier is door in uw leven terug te kijken naar hoogtepunten. In hoogtepunten is vaak een spoor van uw goudklompje terug te vinden. De andere, wat meer creatieve manier, is door uw fantasie het werk te laten doen en spontaan vanuit een gevoel van welbevinden iets te maken; een opstel, een tekening of zelfs een muziekstuk. Ook daarin is vaak uw mooiste kant terug te vinden.

Als u éénmaal goud gevonden hebt bent u levenslang voorzien van een stevige basis van zelfvertrouwen die allerlei voordelen oplevert. Niet alleen vindt u gemakkelijk een andere baan (daar is het bij ons natuurlijk toch om te doen), u communiceert ook vrijer, opener. Met het gevonden goud hebt u een intern kompas. Het bezit van goud geeft rust, zullen we maar zeggen. Temeer daar dit goud nooit gestolen kan worden! We zien de goudzoeker bij de beek. Hij schudt zijn zeef. En jawel hoor. Goud. Kleine stukjes, maar best veel! Dan klinkt het: “Hier mit der Kohle, sonst knallt’s!“ Westerns zijn nu eenmaal in het Duits nagesynchroniseerd. Onze goudzoeker staat zijn goud af onder bedreiging van een vuurwapen. Zou het voor hem de start zijn om het goud in zichzelf te gaan zoeken? Waar zoekt u uw goud?

Veel gelezen:
“Gevangen in je baan” Auteur: Sjaak Hummel
Outplacement
Terug naar start Auteur: Herman Leusman