MENU
Informatie aanvragen?
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088-0018500

Blog Op zoek naar mijn missie

Op zoek naar mijn missie

andrevansoerenHeeft iemand van jullie zich wel eens afgevraagd wat je zou willen doen als je groot bent? Ik ook. Het jammere is dat ik er de afgelopen 38 jaar steeds maar niet in kon slagen een antwoord te vinden op die vraag. Wat ik sinds een tijdje wist is dat ik wil bijdragen aan het welzijn van anderen, dat ik wil “werken zonder te werken” (dus niet het gevoel hebben van een dwingend ‘moeten´) en dat ik dat voor mezelf danwel autonoom binnen een organisatie wil kunnen doen. Nu heb ik eerder diverse assessments ondergaan, maar daar werd steeds uitgegaan van een bepaalde functie en of ik daar wel bij paste. Meer behoefte had ik aan een kritische derde die mij objectief een spiegel zou kunnen voorhouden en mij daardoor tot inzicht zou kunnen laten komen welke functie er nu bij míj past. Deze spiegel heb ik gevonden in Fred Kok van Carrière Switch. Na een intakegesprek waarin we de doelen van het traject hebben vastgesteld, zijn we begonnen aan een serie van acht gesprekken waarin ik uit wilde vinden wat mij nu eigenlijk drijft en hoe ik dit kan vertalen naar mijn werkende leven. Dit traject is volledig geslaagd. Mijn missie (wat wil ik doen/bereiken in dit leven) heeft vorm gekregen en verder heb ik meer inzicht in mijzelf als persoon.

Door in te gaan op onder andere familie- en andere relaties heb ik kunnen zien in hoeverre zij bepalend zijn (geweest) voor mijn kijk op de wereld en het gedrag dat ik vertoon. Verder zijn we bezig geweest met het zoeken van díe zaken waar ik energie van krijg, mijn talenten en competenties en natuurlijk eventuele eisen die ik zelf stel. Uiteindelijk resulteerde het verhaal in het vinden van mijn missie, die ik als filter heb gebruikt in mijn zoektocht naar de ideale loopbaan. Wat ik hier schrijf is summier en incompleet en ik kan iedereen dan ook aanraden zo´n traject te volgen. Iedereen heeft natuurlijk zijn/haar eigen vragen en het te volgen pad zal er dan ook steeds anders uitzien.

Dit traject bracht mij onvermijdelijk naar de vraag wie ik ben en wat mijn doel is in het leven. Lach gerust even als je daar de behoefte toe voelt, maar stel dan vervolgens ook die vraag aan jezelf. Misschien is niet alles even duidelijk als je op het eerste gezicht dacht.
Is het niet verwonderlijk dat wij met een paar miljard mensen rondhollen op een klein planeetje dat ronddraait rond een niet al te grote ster, dat deze ster deel uitmaakt van een cluster andere sterren van ettelijke miljoenen en dat er vervolgens nog miljoenen van deze clusters zijn? Ik zal geen uitgebreide verhandeling houden over de grootte van het heelal en waar we vandaan komen, maar het zet mij wel aan het denken. Wat heeft het voor zin dat wij hier zijn en ons kortstondige rondje van nog geen eeuw (een enkeling daargelaten) meedraaien? Voor mezelf heb ik nog niet anders vast kunnen stellen dan dat ik hier bèn, zonder aanwijsbare reden. Nu is dat voor mij zeker geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. In tegendeel! Het leven is voor mij tè interessant om aan me voorbij te laten gaan (misschien is dat dan wel de reden waarom ik hier ben). Ik wil het maximale uit mijn tijd halen en dus ben ik het aan mezelf verplicht na te denken over wat ik hier wil doen en wat ik wil nalaten. Dat ik iets wil nalaten is natuurlijk persoonlijk. Misschien voel jij die behoefte helemaal niet, maar ik wil op mijn sterfbed kunnen terugblikken op een leven waarin ik iets heb kunnen bijdragen aan het welzijn en geluk van anderen. Toegegeven, ik slaag daar nog lang niet altijd in, maar ik wil mijn leven baseren op waarden als gelijkheid, respect, liefde, ontwikkeling, inzicht, rechtvaardigheid en vrede. Er zijn er nog wel meer maar ik denk dat het idee wel duidelijk is.

Stop eens op een willekeurig moment met wat je aan het doen bent. Stel jezelf de vraag waaròm je dat aan het doen bent. Stel jezelf niet tevreden met een oppervlakkig antwoord. Ga daarna nog een stap verder en stel jezelf weer de vraag “waarom?” in relatie tot het antwoord dat je gaf. Probeer zover mogelijk door te gaan. Een eenvoudig voorbeeld: “Waarom werk ik bij dit bedrijf?” Je antwoord zou kunnen luiden “Omdat ik de klant het beste product wil leveren.” Uitstekend maar wees wel kritisch tegenover jezelf. Er zijn namelijk wel eens mensen geweest die ergens gingen werken omdat dat zo goed betaalde. Uiteraard geldt dit niet voor jou en dus kun je doorgaan met de vraag “Waarom wil ik de klant het beste product leveren?” Vanaf hier laat ik je los en verwacht ik dat je zelf de vervolgvragen kunt stellen. Dit gedachte-experiment zet je naar ik hoop aan het denken over jezelf en over je plaats binnen je organisatie en deze wereld. De antwoorden kan ik je niet geven, die zijn er net zoveel als er mensen zijn. Stel de ‘waarom´-vraag op de meest onverwachte momenten (kun je jezelf wel onverwacht een vraag stellen?). Dat zou wel eens hilarische momenten op kunnen leveren. Hou je gedachten wèl bij de les bij bepaalde kritieke activiteiten!

Je bent misschien benieuwd naar mijn missie? Die luidt als volgt:

Ik wil mensen helpen inzicht te krijgen in de kernwaarden van hùn leven zodat zij:

  • inzicht krijgen in wat hen drijft
  • beter en positiever om kunnen gaan met anderen en zichzelf
  • een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij
  • gelukkiger mensen worden en daarmee in mijn ogen betere mensen
  • rust kunnen vinden zowel zakelijk als privé
  • het lef krijgen om van koers te veranderen zowel zakelijk als privé
  • zichzelf kunnen ontplooien zowel zakelijk als privé
  • aan dit alles concreet handen en voeten kunnen geven

Grappig genoeg is het resultaat van het vinden van mijn missie dat ik heb ontdekt dat het beroep van loopbaan- en mobiliteitsadviseur daar voor mij volledig bij aansluit. Op het moment van schrijven ben ik dan ook ingeschreven voor een beroepsopleiding in deze richting. Dit beroep is wezenlijk anders dan de administratieve baan die ik nu heb. De verwachting is dan ook niet dat ik mijn pensioengerechtigde leeftijd bij mijn huidige werkgever ga halen. De organisatie is echter gericht op employability en zij heeft mij dan ook prima ondersteund in deze periode van zoeken en ontdekken.

Ik gun het iedereen om eenzelfde ontdekkingsreis als ik mee te maken. Los van de uitkomst is het een leuke en spannende reis die altijd wat oplevert. Kennis over jezelf, over anderen, je plaats in de wereld. En natúúrlijk hoeft het niet te betekenen dat je net als ik je vleugels uit wilt slaan en iets totaal anders wilt gaan doen. Misschien ontdek je wel dat je perfect op je plaats bent of dat je ambities hebt binnen je eigen organisatie. Zoals eerder gezegd; zoveel mensen zoveel richtingen. Maar maak jezelf bewust en haal je leven van de automatische piloot af!

Heel veel plezier en succes en wie weet… tot ziens.

André van Soeren

Veel gelezen:
“Gevangen in je baan” Auteur: Sjaak Hummel
Outplacement
Terug naar start Auteur: Herman Leusman