MENU
Informatie aanvragen?
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088-0018500

Outplacement Outplacement

Outplacement

Bij ontslag is outplacement het middel voor een positieve wending in uw (werkzame) leven. Carrière Switch begeleidt outplacementcliënten resultaatgericht, zorgvuldig en professioneel. Succes is verzekerd, ongeacht de persoonlijke omstandigheden en de leeftijd. Wij staan voor een aanpak, die grote persoonlijke aandacht combineert met een doelgerichte marktbewerking. Van alle cliënten vindt 90% binnen 6 tot 9 maanden een nieuwe duurzame baan. Op basis van een vertrouwelijk en vrijblijvend gesprek wordt een plan van aanpak en een offerte gemaakt. Op basis van dit gesprek wordt ook de doorlooptijd en de intensiteit bepaald. In de praktijk varieert de doorlooptijd van 3 tot 9 maanden.

Fasering van het outplacementtraject

Fase 1 Verwerking

Verwerken van het gedwongen ontslag. Ontslag staat in de top 3 van ingrijpende gebeurtenissen, de andere twee zijn overlijden en scheiden. In deze fase van het outplacenttraject gaat het vooral om reflecteren en bezinnen. Ook wordt in deze fase het vertrekverhaal behandeld.

Fase 2 Het Persoonlijk Marketing Plan

Wie ben ik, wat weet/kan ik en wat wil ik. Via een systematische aanpak wordt een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt van kennis, vaardigheden werkervaring en persoonlijke eigenschappen. Door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten worden thema’s behandeld zoals bijvoorbeeld; loopbaanankers, kernkwaliteiten, drijfveren en de DISC. Tevens wordt aandacht besteed aan de afstemming werk- leef en leerwereld. Deze fase van outplacement wordt afgesloten met het opstellen van een Persoonlijk Marketing Plan (PMP).

Fase 3 De arbeidsmarkt

In deze fase worden in overleg workshops, werkconferenties of specifiek individuele trainingen op maat aangeboden met bijvoorbeeld de volgende thema’s: Storytelling, Presentatievaardigheden, Netwerken en Solliciteren via LinkedIn. Begeleiding bij het gericht benaderen van de arbeidsmarkt via advertenties, recruiters, werving- & selectiebureaus, vacaturebanken, open sollicitaties en netwerken. Dag-tot-dag begeleiding bij het verwerven van een nieuwe duurzame baan. Indien gewenst kan ook de nieuwe arbeidsovereenkomst worden getoetst.

Optie: psychologisch onderzoek

Het traject kan worden aangevuld met een uitgebreid psychologisch onderzoek. Het psychologisch onderzoek omvat een intellectuele capaciteitenanalyse. Onderzocht worden onder andere denkniveau, verbale en numerieke intelligentie. Een persoonlijkheidsonderzoek, waarbij de belangrijkste persoonlijkheidsdimensies in beeld worden gebracht zoals: werkhouding, stressbestendigheid en sociale vaardigheden. En er vindt een beroepskeuze zelfonderzoek plaats.

De adviseurs tijdens outplacement

Tijdens het gehele traject wordt u door een team van ervaren professionele adviseurs begeleid. Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een NIP psycholoog. Indien nodig wordt extra specifieke expertise van andere professionals ingezet.