MENU
Informatie aanvragen?
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088-0018500

Ontslagadvies Ontslagadvies

Ontslagadvies

Ontslagadvies gaat over het onderhandelingsproces, de vaststellingsovereenkomst, de transitievergoeding en de begeleiding naar een nieuwe baan. Bij dreigend ontslag kunnen de emoties hoog oplopen. Ontslag staat dan ook in de top 3 van meest
ingrijpende gebeurtenissen. Emoties lopen uiteen van boosheid en verdriet over de afwijzing en al snel naar zorgen over de toekomst. Vaak voelt het ontslag als ‘plotseling onheil van buiten’. De eerste reactie van ontkenning en boosheid gaat vaak in de richting van ziekmelden en juridiseren/procederen. Begrijpelijk…, maar niet verstandig!
Beter is de de regie in eigen hand te nemen. Zoeken naar een snelle en constructieve oplossing. Dat is de beste manier. Ziek melden lost niks op. Procederen kost veel geld en energie en kent uiteindelijk alleen maar verliezers. “Je kunt misschien wel de slag winnen, maar niet de oorlog”!

KIES VOOR JE GELUK IN PLAATS VAN JE GELIJK!

Ontslagadvies door Carrière Switch leidt tot een snelle, constructieve, pragmatische en betaalbare oplossing. Het is belangrijk direct na dreigend ontslag contact op te nemen. Samen zoeken wij naar een uitweg, die uitweg is er altijd, soms met vallen en opstaan en het maken van moeilijke keuzes. Echter waar een wil is, is een uitweg! Constructief en snel komen tot een vertrekregeling is voor beide partijen het beste. De werkgever is vaak bereid tot betere faciliteiten als de medewerker zich niet ziek meldt of een advocaat inschakelt. De medewerker is beter af, zowel materieel als immaterieel, als hij of zij duidelijk aangeeft over wat NODIG is voor een nieuwe toekomst in plaats van waar hij of zij RECHT op meent te hebben.
Belangrijk onderdeel van de vertrek regeling is een outplacementtraject. Continuïteit van werk en inkomen is immers het allerbelangrijkste.

Hugo van der Heide heeft ruim twintig jaar ervaring met vertrekregelingen. Een ingewikkelde materie, waarin o.a. emotionele, financiële, juridische en fiscale aspecten een rol spelen.

Controle van de vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u de vaststellingsovereenkomst controleren op:

  • juistheid; bijvoorbeeld is de opzegtermijn goed berekend en is de vso ww-proof
  • volledigheid; staan alle gemaakte afspraken er goed in
  • billijkheid; is de vergoeding  gezien de situatie redelijk en billijk

Een eerste check is gratis. Echter als u de overeenkomst wilt laten aanpassen en een tegenvoorstellaat opstellen, zijn daar kosten aan verbonden. In de meeste gevallen worden deze door uw werkgever vergoed. Zie hoofdstuk Tarieven.

Transitievergoeding

Bij ontslag via de Kantonrechter of het UWV heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding. U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken loopbaanadvies of outplacement. Zo’n traject vergroot aanmerkelijk uw kansen op een goede baan.
De wettelijke transitievergoeding geldt alleen als het ontslag loopt via de Kantonrechter of het UWV. Beter is om in goed overleg te komen tot een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is in uw voordeel, maar ook in het voordeel van de werkgever. De werkgever heeft vaak het dossier onvoldoende op orde om een ontslag aan te vragen. Wij kunnen u helpen in goed overleg met uw werkgever een resultaat te bereiken dat beter is dan de wettelijke transitievergoeding, dan wordt toegekend via de het UWV of de Kantonrechter. De wettelijke transitievergoeding is de basis. Als een procedure via het UWV of de Kantonrechter vermeden kan worden, dan zal de werkgever bereid zijn een hogere vergoeding toe te kennen. Het streven is de plus, plus, plus variant. Een vergoeding in geld, een outplacement en vrijstelling van werk tijdens de opzegtermijn. Daarnaast worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld: einddatum ontslag, een budget voor juridische bijstand, budget voor scholing en voor financieel advies, geheimhoudingsbeding, getuigschrift, referenties, concurrentiebeding, relatiebeding en de eindafrekening. Deze punten kunnen niet worden geregeld als de Kantonrechter of het UWV het ontslag uitspreekt.