MENU
Informatie aanvragen?
Professioneel, integer en betrokken

Vragen? Bel ons 088-0018500

Mediation Mediation

Mediation bij arbeidsconflict

Carrière Switch bemiddelt deskundig en adequaat in geval van een arbeidsconflict.
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die werkgever en werknemer in staat stelt zelf hun zakelijke conflict op te lossen met ondersteuning van een deskundige mediator. De traditionele manier om arbeidsconflicten op te lossen is de zaak voorleggen aan een rechter, arbiter of bindend adviseur. Aan deze manier van conflictoplossing kleven grote nadelen.

mediation bij arbeidsconflict

De voordelen van mediation zijn:

  • snelle oplossing en daardoor kostenbesparend;
  • werkgever en werknemer houden zelf de touwtjes in handen;
  • voorkoming van een verdere escalatie van het conflict;
  • ruimte voor creatieve oplossingen;
  • geen onnodige beschadiging van partijen;
  • gezamenlijke oplossing = win-winresultaat.

De mediator zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden en neemt de procedurele en procesmatige kant op zich. Daarbij neemt de mediator geen beslissingen en geeft geen inhoudelijke adviezen, maar helpt de partijen zicht te krijgen op de situatie en op mogelijke oplossingen.

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid is een belangrijke voorwaarde bij mediation

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid vormen de basis van de gesprekken. De mediator kent de gesprekstechnieken die het de partijen gemakkelijker maakt om het arbeidsconflict te bespreken en om bruggen te slaan. Onder begeleiding van de mediator zoeken partijen samen actief naar de meest bevredigende oplossing van het conflict.

De werkwijze

De mediation start en eindigt met een schriftelijke overeenkomst. In de eerste bijeenkomst leggen partijen samen met de mediator in een mediationovereenkomst de afspraken vast over de manier van werken. Aan het eind van de mediation leggen partijen hun oplossing van het conflict vast in een bindende vaststellingsovereenkomst. Van alle bijeenkomsten wordt door de mediator een kort procesverslag gemaakt. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst krijgen de partijen een concept mediationovereenkomst toegestuurd. Deze overeenkomst wordt in de eerste bijeenkomst besproken en getekend. Vervolgens wordt gestart met bemiddelen: de mediator stelt vragen teneinde belangen, verwijten, oud zeer, gemeenschappelijke belangen en oplossingsmogelijkheden in kaart te brengen. Vervolgens kan er worden gebrainstormd over mogelijke oplossingen.
Als uiteindelijk voor partijen de meeste bevredigende oplossing gevonden wordt, kan de oplossing worden vastgelegd in de (bindende) vaststellingsovereenkomst.
In de praktijk is gebleken dat gemiddeld 4 tot 6 sessies nodig zijn.